Archive for юни, 2010

Youth Exchange Social inclusion photography “I have a dream”

юни 5, 2010

Summary:

This youth exchange “ Social inclusion photography: I have a dream!” will
seek to advance the state of the art-photography, by examining the
relationship between poverty, inequality and social exclusion of
individuals, households and groups, recognising what is a cause and
consequence of poverty, inequality and social exclusion. The aim of
this youth exchange is to raise awareness for the socially excluded
groups in Europe. The participants would compare photographs, and would
post them on the organizations blogs and web pages. The participants on
this exchange would learn about cultural diversity and
anti-discrimination using visual tools and creative, interactive
methods. The extent and seriousness of the problem is often not well
understood either by policy makers or the general public. As a result
sufficient urgency is not given to its eradication. To ensure the
quality of the exposition there will be organized several workshops and
sessions where participants will develop their creative and technical
skills in photography. The final days of the youth exchange will be
used for presentation of the photographs taken to the public eyes.
This, we hope, will provoke reactions from everyone who would see how
young people see socially excluded groups in societies.
The project is in April 2011 with 40 participants.

Подборът на доброволци ще се проведе от 01 февруари до 01 март 2011 година.

за повече информация следете блога или ни пишете на ngdekcharity@abv.bg : )

Advertisements

Youth for a better Europe

юни 5, 2010

Youth for a better Europe е проект за младежки обмен, организиран от Newcatsle student union- младежка организация на учениците от Колежа в Ню Касъл.

Датите на обмена са 17-25 август 2010.

[

]

YOU(TH) ACT FOR A POSITIVE CHANGE

юни 5, 2010

“You(th) act for a Positive Change” е младежки обмен, чиято основна цел е популяризирането на младежкия активизъм и доброволчество. Участници в проекта са ученици и студенти от България и Великобритания на възраст 13-20 години, които имат опит в благотворителните или доброволческите начинания, млади хора, готови да работят с хъс и ентусиазъм, за да видят мечтите си за един по-добър и по-усмихнат свят реализирани.

Окуражавайки активното участие на млади хора в развитието на местните общества и срещайки ги с изтъкнати лидери от различни сектори в обществения живот обменът си поставя целта да създаде активна и работеща платформа за обмен на опит, умения и информация, развиване на лидерски умения,.

В продължение на 7 пълни работни дни участниците ще осъществяват културен обмен на идеи, ще работят за практическото им прилагане и осъществяване в местната общност.

Генерирането на идеите ще бъде спомогнато чрез включването в програмата на много интерактивни методи за неформално обучение: дискусии, ролеви игри, театрални и артистични похвати. Целта на тези общи занимания ще бъде постигането на максимална информираност по зададените теми сред участниците, както и създаването на благоприятна среда за творчески подход към предприемането на конкретни мерки и действия.

Наред със ежедневните занимания, участниците ще имат възможността да разгледат и опознаят местната култура- първите дни ще прекарат в столицата, след което ще имат възможността да прекарат няколко незабравими дни в черноморският ни град- Варна, където ще обиколят и разгледат местните атракции и забележителности.

Очакван резултат от всекидневната работа по време на обмена ще бъдат “уличните акции” в двата града, които ще бъдат инициирани и подготвени от участниците и ще представят собственият им креативен поглед върху това как можем да допринесем за желаната от нас позитивна промяна помежду ни и в обществото.

ОРГАНИЗАТОР НА ОБМЕНА: УЧЕНИЧЕСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО КЪМ НГДЕК

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.