Archive for февруари, 2011

Обучение по предприемачество в Дуръс, Албания

февруари 4, 2011

Implementing Organisation: Together for life

Date: 16-22 January 2010

Venue: Albania

Summary of the project:

This training course shall bring together young motivated youth workers and leaders from SEE and EU countries, in a 6 days program hosted in Albania, to have a possibility to acquire more skills and abilities in entrepreneurship education. Having a motivation from all the youth activities organised from our association in cooperation with our partners from SEE and EU we believe that there is a strong power in the youth of today to be the actors of tomorrow. However this strong will has not all the knowledge in putting to life new enterprises, and there is not enough experience in a young person to take always the right decisions. This is why we designed this training course to offer them an incentive and in training them in some basic and more specific skills on what is entrepreneurship education, how to start small enterprises and knowledge how to plan the path to success, or what to know in advance in order to succeed. Moreover the participants of this training will be able to learn that entrepreneurship education seeks to prepare people, particularly youth, to be responsible, enterprising individuals who become entrepreneurs or entrepreneurial thinkers by immersing them in real life learning experiences where they can take risks, manage the results, and learn from the outcomes.

Objectives:

–          Offering to the participants organisational, management and leadership skills on entrepreneurship

–          Set a space for participants to discover their skills and use them in practice

–          Share information about youth unemployment and poverty

–          Give possibility to participants to set contacts and share ideas for future cooperation

–          Promote Youth in Action programme as a tool for social change and bigger possibilities for youth

Проектът в Албания на тема „Предприемачество-младежите за младежкото предприемачество“ премина успешно при голям интерес от страна на всички участници. В Дуръс имаше освен българска група и представители от турска, румънска, гръцка, македонска, босненска, италианска и разбира се албанска неправителствени организации.

Всеки ден имахме по два работни блока-сутрешен и следобеден.Разгледани  бяха теми,свързани с посочения предмет на тренинг курса.Поставеният проблем беше разгледан в психологически, икономически и социален аспект. По време на самия курс бяхме разделяни на различни групи и имахме конкретни задачи,след което трябваше да представим своите разработки.

Последният ден беше посветен на програмата „Младежта в действи“.Бяха организирани инфо маркети-по различните точки на програмата с цл по-подробно представяне на възможностите пред младите хора. Накрая трябваше да изготвим проектни предложения по тази програма за младежки обмени по точка 1.1.Аз се паднах в група за идейни предложения в областта на спорта.

По време на престоя си в Албания имах възможността да се докосна до албанската култура. Тази държава ми беше доста неизвестна преди да я посетя.За това Ви благодаря много за предоставената ми възможност да се докосна до една нова за мен култура и да посетя една неизвестна за мен държава!По време на междукултурната вечер достойно представихме България.Запознахме се и с кулинарните традиции, музика, танци и обичаи на другите страни-участнички.

Участниците в тренинг курса бяха много приятни хора. Винаги имаше добро настроение с много смях и игри.Аз лично имах възможността да си упражня освен английския, също така гръцкия и испанския език,а други младежи-българския.

По време на курса имахме екскурзия и до столичния град- Тирана. Организаторите на тренинга дадоха всичко от себе си,за да ни е приятно и да прекараме една невероятна седмица на адриатическото крайбрежие.

Емил Георгиев, български участник в Обучението, изпратен от Ученическото благотворително Дружество към НГДЕК

Advertisements